Over Stichting Joepiez

Stichting Joepiez: visie 

Visie: blijvend actief is ook blijvend in ontwikkeling

Stichting Joepiez wil zoveel mogelijk kinderen stimuleren om te bewegen. Iedereen die wil bewegen moet dat op zijn eigen niveau en naar zijn eigen wensen kunnen doen.

 

Stichting Joepiez biedt naschoolse sportactiviteiten aan voor alle kinderen die hier gebruik van willen maken. De activiteiten die stichting Joepiez organiseert  worden lokaal aangeboden bij scholen, buurtcentra en verenigingen.

Sport kan een belangrijke middel zijn om kinderen te laten deelnemen aan de samenleving. Zo is sport uitstekend geschikt als preventie van gezondheidsproblemen zoals overgewicht. Sporten kan verveling verdrijven, het gaat eenzaamheid tegen en kan de sociale cohesie bevorderen.

Stichting Joepiez kiest steeds meer  voor een wijkgerichte benadering. Kinderen zijn gemakkelijker tot bewegen te stimuleren als zij in hun eigen wijk benaderd worden en zij in hun wijk kunnen aansluiten bij activiteiten.

Ontwikkeling

Vrijheid

Bewegen

Onze doelstellingen:

Stichting Joepiez heeft als doel zoveel mogelijk kinderen op een laagdrempelige manier aan het bewegen te krijgen.

stichting Joepiez wil haar doel bereiken door:

Het coördineren, opzetten en uitvoeren van sport (stimuleringen) projecten.

  Ons doel is het coördineren, opzetten en uitvoeren van sportprojecten die deze kinderen stimuleren. We geloven in de kracht van sport om kinderen zelfvertrouwen te geven, gezonde gewoonten aan te leren en plezier te laten ervaren. Door middel van onze sportinitiatieven willen we deze kinderen de mogelijkheid bieden om actief te zijn, te spelen en te genieten. We streven naar het creëren van positieve en inspirerende ervaringen die bijdragen aan hun welzijn en ontwikkeling.

  Stimuleren van sportdeelname gericht op kinderen.

  Onze belangrijkste doelstelling is het stimuleren van sportdeelname bij deze kinderen. We geloven dat sporten niet alleen fysieke voordelen biedt, maar ook bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Door het organiseren van diverse sportactiviteiten willen we kinderen in staat stellen om actief deel te nemen, plezier te hebben en zelfvertrouwen op te bouwen. We streven ernaar om hen een positieve en inspirerende ervaring te bieden, waarbij ze nieuwe vaardigheden kunnen leren en sociale interactie kunnen ervaren. Ons doel is om sport toegankelijk te maken voor alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, en hen de mogelijkheid te geven om te genieten van de vele voordelen die sport met zich meebrengt.

  Versterken van sportinfrastructuur door initiëren, stimuleren en afstemmen van sportactiviteiten.

  Onze belangrijkste doelstelling is het stimuleren van sportdeelname bij deze kinderen. We geloven dat sporten niet alleen fysieke voordelen biedt, maar ook bijdraagt aan hun welzijn en ontwikkeling. Door het organiseren van diverse sportactiviteiten willen we kinderen in staat stellen om actief deel te nemen, plezier te hebben en zelfvertrouwen op te bouwen. We streven ernaar om hen een positieve en inspirerende ervaring te bieden, waarbij ze nieuwe vaardigheden kunnen leren en sociale interactie kunnen ervaren. Ons doel is om sport toegankelijk te maken voor alle kinderen, ongeacht hun financiële situatie, en hen de mogelijkheid te geven om te genieten van de vele voordelen die sport met zich meebrengt.

  Het verstrekken van voorlichting en informatie.

  Onze doelstelling is het versterken van de sportinfrastructuur door het initiëren, stimuleren en afstemmen van sportactiviteiten. We streven ernaar om kinderen de mogelijkheid te bieden om actief deel te nemen aan sport, ongeacht hun financiële situatie. Door het organiseren en coördineren van diverse sportinitiatieven willen we een positieve impact hebben op hun welzijn en ontwikkeling. We werken aan het creëren van een omgeving waarin sport toegankelijk is en waar kinderen kunnen genieten van de vele voordelen die sport met zich meebrengt.

  Doorverwijzen van de sporter naar de juiste loketten bij de gemeentes.

  Onze doelstelling is het doorverwijzen van sporters naar de juiste loketten bij de gemeentes. We willen ervoor zorgen dat kinderen die ondersteuning nodig hebben bij het deelnemen aan sportactiviteiten, de juiste informatie en hulp krijgen van de gemeente. Door samen te werken met verschillende partijen en het bieden van begeleiding en advies, streven we ernaar om de drempels die deze kinderen ervaren weg te nemen. Ons doel is om hen de kans te geven om actief deel te nemen aan sport, ongeacht hun financiële situatie.